Internetová poradna » Dlužníci, dluhy, Společnosti, s.r.o., spolky, Finance, Daňové dotazy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150109
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy, Společnosti, s.r.o., spolky, Finance, Daňové dotazy
Předmět dotazu (nadpis): s.r.o. a půjčka společníkovi
Text dotazu: Firma s. r. o. chce půjčit společníkovi 360 000 Kč, dle smlouvy o zápůjčce, na 1 rok. Potřebujeme vědět, jak se vypočítá úrok z prodlení. Našla jsem, že úroková sazba je 140 % diskontní sazby ČNB, která je momentálně 0,05 %, což by byl úrok 0,07 %. Je tento postup správný? Vychází mi to 360 000 x 0,07 % = 252 Kč, což mi přijde jako nesmysl. Prosím o objasnění, popřípadě způsob výpočtu.
Vloženo: 25. února 2015, 19:04 hod.
Odpověď na dotaz: Postup výpočtu úroku z prodlení uvedený v dotazu je nesprávný. Pokud má jít skutečně o úrok z prodlení, pak je v současné době třeba se při výpočtu tohoto úroku řídit
1) Ustanovením § 1970 občanského zákoníku, podle kterého platí, že výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená, a
2) Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ze dne 16. října 2013, které mimo jiné stanoví i výši úroku z prodlení.
Podle § 2 uvedeného Nařízení vlády výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
Pro první i druhé pololetí roku 2014 platí repo sazba ve výši 0,05 % p.a., takže pokud prodlení nastane v tomto roce, bude roční výše úroku z prodlení činit 8,05 % p.a. z dlužné částky.
V daném případě bude tedy roční úrok z prodlení činit 28 980 Kč, tj. 360 000 x 8,05/100).
Odpovězeno: 26. února 2015, 23:42 hod.

|