Internetová poradna » Rodina, Finance, Daňové dotazy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150113
Sekce dotazů: Rodina, Finance, Daňové dotazy
Předmět dotazu (nadpis): Sleva na dani ny vyživované dítě
Text dotazu: otec našeho společného dítěte od nás odešel (opustil společnou domácnost) v říjnu 2013. A od té doby pobývá v jiném městě a děti si bere vždy 2x v měsíci na víkend. Rozvedeni jsme byli ale až na konci roku 2014. Teď (v r. 2015)po mně požaduje potvrzení, že jsem neuplatnila nárok na slevu na dani za vyživované dítě za rok 2014, protože tuto slevu chce uplatnit - nebo již uplatnil (to nevím) sám. Tvrdí, že když k rozvodu došlo až na konci roku 2014, tak i když prokazatelně nežil s námi v jedné domácnosti, tak na to má nárok.
Vloženo: 26. února 2015, 15:18 hod.
Odpověď na dotaz: zákon jednoznačně stanoví, že slevu na dani může uplatňovat poplatník, se kterým dítě žije ve společné domácnosti, přičemž přechodný pobyt dítěte mimo domácnost (např. z důvodu studia nebo léčení) nemá vliv na uplatnění odpočtu. Každý občan může být (pro účely zdanění) příslušníkem jen jedné domácnosti. Při posuzování nároku na odpočet se vychází z faktického stavu, tzn. podle toho, kde se dítě zdržuje (okolnost, že dítě je hlášeno k trvalému pobytu jinde, není rozhodující). Příslušnost k domácnosti u nezletilých stanoví dohoda rodičů nebo rozhodnutí soudu, případně je rozhodující faktický stav. Za vyživované dítě se považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud dítě je nezletilým dítětem a nebo zletilým dítětem až do dovršení 26 let (soustavně se připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavě připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost).
Ve Vámi popisovaném případě není tedy vůbec rozhodující datum rozvodu, rozvod manželství s uplatněním slevy na dani vlastně vůbec nesouvisí. Otec dětí se dopustí minimálně pochybení ve svém daňovém přiznání, ne-li přímo daňového podvodu, protože si je vědom toho, že s ním děti ve společné domácnosti nežijí. Je ovšem možné, že o této podmínce vůbec neví. Od okamžiku, kdy s ním děti přestaly žít v domácnosti, již otec dětí nesmí nárokovat slevu, která mu dosud byla odpočítávána každý rok. Nyní by při daňovém vyúčtování měl uvést věci na pravou míru a celou záležitost srovnat. Jestliže děti žily ve společné domácnosti po celý rok 2014 pouze s Vámi, nárokovat slevu můžete Vy.
Odpovězeno: 28. února 2015, 22:18 hod.

|