Internetová poradna » Společnosti, s.r.o., spolky, Finance, Daňové dotazy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150117
Sekce dotazů: Společnosti, s.r.o., spolky, Finance, Daňové dotazy
Předmět dotazu (nadpis): s.r.o. a půjčka zaměstnanci - jednateli
Text dotazu: Majitel firmy s. r. o. poskytne půjčku svému synovi, který je zaměstnancem a zároveň i jednatelem té samé firmy. Jedná se mi o výši 400 000 Kč. Půjčka bude vedená v účetnictví jako ostatní pohledávka a splácena měsíčně. Může být zcela bez úročení? Pokud ne jaká minimální výše úroků?
Vloženo: 27. února 2015, 20:42 hod.
Odpověď na dotaz: Nový občanský zákoník (§ 230 NOZ a následující) nahradil „půjčku” novým pojmem „zápůjčka”, kde jsou smluvními stranami zapůjčitel a vydržitel. Podle § 3 odst. 4 písm. j) bodu 1 zákona o daních z příjmů předmětem daně z příjmů fyzických osob není majetkový prospěch vydržitele při bezúročné zápůjčce. Což podle převažujících právních výkladů „přebíjí” obecné ustanovení § 6 odst. 3 zákona o daních z příjmů, podle kterého jsou příjmy ze závislé činnosti všemožné nepeněžité výhody zaměstnanců související s jejich závislou činností. Od 1. 1. 2015 se dle nového § 6 odst. 9 písm. v) zákona o daních z příjmů osvobozuje od daně ze závislé činnosti zaměstnanců (jednatel firmy je zaměstnancem) tj. majetkový prospěch plynoucí zaměstnanci z bezúročné zápůjčky a to až do úhrnné výše 300 000 Kč od téhož zaměstnavatele. Majetkový prospěch ve výši úroku obvyklého, který se zdaní jako příjem ze závislé činnosti, se vypočte jen z částky přesahující stanovený limit, ve Vašem případě tedy z částky 100 000 Kč.
Pro vás toto znamená, že půjčka poskytnuta před rokem 2015 by měla být úročená celá a to ve výši obvyklého úroku, tzn. dle výše úroků půjček bank ve vašem okolí, např. pro rok 2014 +-4% p.a. Od 1. 1. 2015 můžete poskytnout zaměstnanci půjčku do 300 000 Kč bezúročně, co bude navíc, to úročit úrokem obvyklým. V případě, že se rozhodnete i přesto poskytnout zaměstnanci půjčku bezúročně, výši obvyklých úroků mu přičtete jako nepeněžní příjem ke mzdě a zdaníte.
Odpovězeno: 2. března 2015, 23:35 hod.

|