Internetová poradna » Rodina

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160467
Sekce dotazů: Rodina
Předmět dotazu (nadpis): Dají se dluhy vůbec dědit?
Text dotazu: Jak je to s děděním dluhů? Dají se dluhy vůbec dědit?
Vloženo: 15. října 2016, 17:05 hod.
Odpověď na dotaz: Dluhy se dědit dají a přecházejí prostřednictvím dědického řízení na dědice. S účinností nového občanského zákoníku je v otázce odpovědnosti za dluhy důležitá tzv. výhrada soupisu. Fakticky to znamená, že dědic, který má podezření, že zůstavitel měl dluhy, může požádat notáře, aby provedl tzv. soupis (tj. zjistil čistou hodnotu dědictví). V případě kdy dědic výhradu soupisu využije, odpovídá za zděděné dluhy pouze do výše zděděného majetku. V opačném případě odpovídá za všechny zůstavitelovy dluhy.
Odpovězeno: 17. října 2016, 10:22 hod.

|