Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160475
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Zahájení exekuce podílu společného vlastnictví
Text dotazu: Obdržel jsem nabídku na odkoupení mého podílu na části pozemků. Po nahlédnutí do katastru nemovitostí jsem zjistil, že na 1/5 vlastnického podílu mého bratra je "zahájena exekuce", ale není známo jak se sním spojit pro zjištění stavu. Jak a kde mohu případně zjistit, jestli jde daná exekuce vyplatit, abych mohl jeho 1/5 případně získat. Budu před zahájením nějak kontaktován od exekutora i já.
Vloženo: 18. října 2016, 08:51 hod.
Odpověď na dotaz: Veškeré informace k probíhající exekuci můžete získat z výpisu z katastru, kde by měla být označena osoba exekutora provádějící exekuci, spolu se spisovou značkou exekuce. Kontakt na exekutora zjistíte na www.ekcr.cz. Popřípadě na poště z centrální evidence exekucí. Stejně bude záležet na exekutorovi, zda s vámi bude vůbec komunikovat a informace vám sdělí, neste účastníkem exekuce, ani není povinen doručit dražební vyhláška. Sledujte úřední desku exekučního soudu i soudního exekutora, na které bude vyhláška vyvěšena.
Odpovězeno: 22. října 2016, 15:18 hod.

|