Internetová poradna » Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160566
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Promlčení dluhu od vysoké školy za studium
Text dotazu: Před sedmi lety mi univerzita poslala rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, který jsem neuhradila a studium jsem ukončila týden ode dne, kterým začínala vyměřená doba studia, které mělo být zpoplatněno. Mezitím se univerzita o svoji pohledávku nepřihlásila, až nyní mi přišla předexekuční výzva na uhrazení pohledávky. Vztahuje se na pohledávku vůči instituci tohoto typu promlčecí lhůta?
Vloženo: 28. listopadu 2016, 15:07 hod.
Odpověď na dotaz: Vysoká škola, na kterou se vztahuje zákon o vysokých školách a má určité pravomoci rozhodovat o právech a povinnostech studentů a proto byla povinnost zaplatit poplatek uložena rozhodnutím, kde jste měla se proti rozhodnutí odvolat. Po sedmi letech (promlčecí doba je 10 let) je rozhodnutí pravomocné a nemáte možnost se proti němu nyní bránit. V současnosti máte pouze možnost dohodnout se na splátkách, pokud nebo zaplatit dluh v jedné částce, tím předejdete zahájí exekučního řízení, které by o značnou částku navýšili váš dluh.
Odpovězeno: 8. prosince 2016, 09:04 hod.

|