Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170051
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Majitel chce abych se do dvou měsíců odstěhoval.
Text dotazu: Jsem podnájemník bytu ve městě mám smlouvu na dobu neurčitou, nájemné platím řádně pán majitel mě nejdříve nutil podepsat smlouvu na dobu určitou když jsem ji nepodepsal,tak přišel s tím že mi nabízí být na vesnici a že mám 14 dní na rozhodnutí jinak si musím najít něco sám a musím se odstěhovat do dvou měsíců dnes mi volal že přijde a chce aby jsem mu podepsal papír že byt který mi nabízí odmítám a i tak se musím odstěhovat.
Vloženo: 4. února 2017, 11:33 hod.
Odpověď na dotaz: Pronajímatel smlouvu o nájmu na dobu neurčitou může vypovědět písemně s poučením (o možnosti podání návrhu k soudu k přezkoumání o oprávněnosti výpovědi) a jen z důvodů uvedených v zákoně v tříměsíční výpovědní době, která běží od prvního dne následujícího měsíce od doručení. Pokud pronajímatel výpověď nepředal či nedoručil poštou, neběží výpovědní doba 3 měsíce, ani lhůta 2 měsíce ode dne převzetí výpovědi pro podání návrhu k soudu, aby soud přezkoumal, zda výpověď je oprávněná.
Odpovězeno: 11. února 2017, 08:59 hod.

|