Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů, Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170087
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů, Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Rozdělené SJM a insolvence manžela
Text dotazu: 21 let máme s manželem soudem rozdělené a vypořádané SJM, protože začal manžel podnikat. Před odchodem do důchodu jsem si koupila malý domek za své ušetřené peníze a v katastru nemovitosti jsem zapsaná jako výlučný vlastník nemovitosti. V současné době manžel vstoupil do insolvence. Nemohu o dům a majetek, který jsem si koupila za své po rozdělení SJM přijít?
Vloženo: 28. února 2017, 15:40 hod.
Odpověď na dotaz: Co jste si koupila za své peníze po rozdělení SJM nemůže být v rámci insolvence manžela postiženo. Do majetkové podstaty náleží majetek, který dlužníkovi patřil v okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení. Majetek, jehož je dlužník spoluvlastníkem náleží do majetkové podstaty i tehdy, je-li ve společném jmění dlužníka a jeho manžela. Majetek, který manželka dlužníka nabyla po právní moci rozhodnutí o zúžení společného jmění manželů, nenáleží do majetkové podstaty dlužníka, a to ani tehdy, přihlásí-li věřitel do insolvenčního řízení pohledávku vzniklou v době před rozhodnutím o zúžení společného jmění manželů, směřující společně vůči dlužníku a jeho manželce.
Odpovězeno: 11. března 2017, 13:41 hod.

|