Internetová poradna » Rodina, SJM - společné jmění manželů, Reality - nemovitosti, Pronájem realit, Finance

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150146
Sekce dotazů: Rodina, SJM - společné jmění manželů, Reality - nemovitosti, Pronájem realit, Finance
Předmět dotazu (nadpis): Může si koupit byt nebo vzít úvěr pouze jeden z manželů?
Text dotazu: Může si koupit byt nebo vzít úvěr pouze jeden z manželů?
Vloženo: 8. března 2015, 12:26 hod.
Odpověď na dotaz: Ano, za určitých podmínek může. Majetkové vztahy manželů řeší především ust. § 708 a násl. občanského zákoníku (tedy z.č. 89/2012 Sb.). Podle této úpravy například platí, že společné jmění manželů je možné notářským zápisem zúžit (blíže viz. ust. § 716 a násl. občanského zákoníku). V případě takového zúžení pak lze v notářském zápisu domluvit mimo jiné i koupi nemovitosti jen jedním z manželům (obdobně mohou mít vztahy upravené i snoubenci ještě před uzavřením manželství). I bez zúžení společného jmění manželů však může v některých případech kupovat nemovitosti do svého vlastnictví i jeden z manželů. Jedná se především o případy koupě realizované za prostředky získané jedním z manželů ještě před uzavření manželství, popřípadě získané jedním z manželů během manželství darem, dědictvím nebo restitucí.
Odpovězeno: 11. března 2015, 01:27 hod.

|