Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170092
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Dluhy a exekuce manžela před svatbou
Text dotazu: Když jsme se s manželem měl již v této době exekuce na plat a po svatbě tento stav pokračuje. Exekuce vznikly vesměs v roce 2010 před svatbou, jenom jedna ohledně výživného vznikla po svatbě. SJM nemáme rozděleno. Jelikož mám slušný plat a výplata chodí na můj účet, je možné, že mi exekutor sáhne na účet či výplatu.
Vloženo: 4. března 2017, 10:31 hod.
Odpověď na dotaz: U závazků jednoho z manželů, které tento manžel převzal ještě před uzavřením manželství a u dlužného výživného lze exekučně postihnout prostředky nacházející se na peněžním účtu druhého z manželů, ale jen do výše, která by vašemu manželovi z vašeho účtu připadla, kdyby došlo ke zrušení a vypořádání společného jmění manželů (rozvod). Nelze postihnout mzdu druhého z manželů. Každému z manželů náleží při zrušení a vypořádání společného jmění jedna polovina společného jmění, musela by jste věrohodně prokázat, je finanční prostředky na vašem účtu jsou pouze vaše tedy ve výlučném vlastnictví.
Odpovězeno: 11. března 2017, 13:50 hod.

|