Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170094
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Jak se počítá přednostní pohledávka
Text dotazu: Přednostní pohledávka ve výši 1500,-Kč, kterou sráží zaměstnavatel měsíčně ze mzdy, oprávněnému. Od 01/2016 je vyplácena nemocenská. Zaměstnavatel napsal na OSSZ, že má přednostní pohledávku ve výši 1500,-Kč ať ji tedy sráží z nemocenské, ale bylo sděleno pracovnicí OSSZ, že dle jejich předpisů nebude srážena z nemocenské dávky částka 1500,-Kč, ale vyšší částka, po odečtení životního minima a vyživovanou sobu (dceru), že na to mají podle jejich předpisů právo takto provádět. Můžeme se nějakým způsobem bránit?
Vloženo: 5. března 2017, 10:14 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže byl vydán exekuční příkaz k postižení příjmů, je plátce mzdy i tedy nemocenské povinen řídit se takovým příkazem. Podle občanského soudního řádu nesmí být povinnému sražena z měsíčního příjmu základní částka, nezabavitelná částka, která je stanovena nařízením vlády č. 595/2006 Sb. – citace: základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu dvou třetin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu na osobu povinného, a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. V roce 2017 se nezabavitelná částka stanovuje jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3.410,-Kč
a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný žije, která je pro rok 2017 stanovena na 5.822,-Kč (nařízení vlády 449/2016 Sb.).
Základní nezabavitelná částka činí tedy v roce 2017 částku 6.154,67 Kč.
Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu činí částku 1.538,67 Kč (tj. 1/4 z částky 6.154,67).
Po odečtení všech nezabavitelných částek z čistého měsíčního příjmu se zjistí, zda zbývá nějaká částka, tzv. "zbytek čistého příjmu".
Částka, nad kterou se zbytek čistého příjmu srazí bez omezení, činí součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. V letošním roce činí tato částka 9.232,-Kč.
Ze zbytku čistého příjmu ve výši 0,- Kč až 9.232,- Kč je možné srazit buď pouze jednu třetinu nebo dvě třetiny, podle toho, zda je vymáhaná pohledávka přednostní či nikoliv. Nad částku 9.232,-Kč se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení.
Odpovězeno: 18. března 2017, 14:11 hod.

|