Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170096
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Za jak dlouho bude zrušena uhrazená exekuce
Text dotazu: Uhradila jsem všechny své exekuce. Za jak dlouho můžu čekat zrušení srážek ze mzdy? Všechny exekutory jsem požádala o potvrzení a zrušení exekuce, dva neměli problém, jeden se ani neobtěžoval se mnou jednat a jeden mi stroze napsal, že exekuce není zrušena. Požádala jsem je i o informaci, zda nedošlo k nedoplatku. Mají nějakou povinnost, např. při obdržení platby ihned zrušit exekuci, nebo jak to je? Všude se říká, snažte se s exekutory domluvit, ale z mé zkušenosti se s nimi moc mluvit nedá.
Vloženo: 6. března 2017, 10:01 hod.
Odpověď na dotaz: Není stanovena lhůta do kdy by měl exekutor zaslat třetím osobám vyrozumění o skončení exekuce, ale exekutor má postupovat rychle a účelně a dbát práv účastníků řízení. Dopustí-li se exekutor nepřiměřených průtahů, podejte stížnosti na jeho postup.
Odpovězeno: 11. března 2017, 14:02 hod.

|