Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Pronájem realit, Společnosti, s.r.o., spolky, Daňové dotazy, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150147
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Pronájem realit, Společnosti, s.r.o., spolky, Daňové dotazy, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Co je „Společenství vlastníků jednotek“ a jak vzniká?
Text dotazu: Co je „Společenství vlastníků jednotek“ a jak vzniká?
Jak vzniká členství, je dobrovolné nebo povinné? Jaká je struktura Společenství vlastníků jednotek?
Vloženo: 8. března 2015, 12:35 hod.
Odpověď na dotaz: Společenství vlastníků jednotek (dále jen „Společenství“) je speciální typ právnické osoby, která se zakládá za účelem zajišťování správy (viz. ust. § 1194 a násl. NOZ). SVJ je třeba založit v domech, kde je alespoň pět jednotek, z nichž jsou alespoň tři ve vlastnictví různých osob. SVJ vzniká zápisem do veřejného rejstříku. SVJ lze založit více způsoby (zejména v rámci prohlášení vlastníka, případně následně notářským zápisem za souhlasu všech vlastníků jednotek v domě). Zvláštnost této právnické osoby spočívá v tom, že její způsobilost právně jednat je omezena zákonem v podstatě pouze na oblast správy domu (viz. ust. § 1195 občanského zákoníku. Členství v SVJ je striktně vázáno na vlastnictví jednotky (s nabytím vlastnictví automaticky vzniká, s pozbytím zaniká).
Zákon určuje základní orgány Společenství, kterými jsou:
a) Shromáždění vlastníků jednotek
b) statutární orgán - předseda či výbor, vlastní úprava záleží na stanovách SVJ. SVJ může mít o další orgány (např. orgány kontrolního typu).
Výhodou tohoto řešení je, že ihned po převodu jednotek je v domě zajištěn právní režim obdobný vztahům např. v družstvu a noví vlastníci jednotek mají zajištěno, že takto bude zajištěno pokračování správy domu, jeho účetnictví, rozhodování o společných věcech apod. a není proto nutno zakládat nové družstvo, nebo jinou formu právnické osoby, která by jednotky převedené do vlastnictví jménem všech vlastníků spravovala. Ze zákona by nemělo jít o podnikatelský subjekt.
Odpovězeno: 11. března 2015, 01:28 hod.

|