Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů, Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170101
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů, Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Předmanželská smlouva ochrání od exekuce
Text dotazu: Budeme mít s mužem svatbu, on má z minulých let exekuce, když se sepíše předmanželská smlouva, a napíše se že všechen majetek je můj a on na nic nemá nárok, může se mě dotknout jeho minulost a přijdou i ke mě exekutoři? nebo mě můžou sáhnout na plat až budeme manželé?
Vloženo: 9. března 2017, 09:55 hod.
Odpověď na dotaz: Sjednejte si před uzavřením manželství formou veřejné listiny tedy notářského zápisu, že okamžikem uzavření manželství nevznikne společné jmění manželů, kdy takový smluvený režim bude spočívat buď v režimu oddělených jmění nebo v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění až ke dni zániku manželství. Tímto nebude možné postihnout majetek ve společném jmění manželů, neboť žádné takové společné jmění nebude existovat a tedy ani možné exekučně postihnout bankovní účet druhého z manželů. Mzda již nelze v exekuci postihnout i kdyby společné jmění mezi manželi existovalo.
Odpovězeno: 18. března 2017, 14:12 hod.

|