Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170107
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Neoprávněné obohacování za (ne)pronájem pozemku
Text dotazu: Jsme vlastníkem pozemku s nemovitostí a k tomuto pozemku přiléhá pozemek ve vlastnictví města. Tento pozemek nám byl nabídnut k pronájmu, což jsme odsouhlasili, ale po razantním zdražení nájemného byla nájemní smlouva k 31.12.2008 ukončena vzájemnou dohodou. Vlastník pozemku posléze se s námi dohodl, že pozemek nám nabídne k odkoupení. Po dobu této procedury jsme půdu za snížené nájemné tzv. bezesmluvně používali do dubna 2013, další užívání tohoto pozemku bylo námi odmítnuto, což majitel akceptoval a od roku 2013 již nefakturoval žádnou úhradu za tzv. bezesmluvní užívání pozemku. O předání pozemku majiteli jsme zpracovali a předali předávací protokol. Nyní jsme obdrželi od města fakturu na tzv. neoprávněné obohacování od 1.1.2015 do 31.12.2015 podle § 234/3 občanského zákona. Celou dobu od ukončení bezesmluvního nájmu tento pozemek nikdo z naší strany nepožádal k pronajmutí a pozemek rovněž nikdo nepoužíval a ani ne něj nevstupoval. Dokonce Magistrát dále požaduje, aby jsme tento pozemek na vlastní náklady vyčistili, pokáceli přerostlé stromy, keře apod.
Vloženo: 12. března 2017, 12:15 hod.
Odpověď na dotaz: Vlastník má povinnost se starat o svůj majetek udržovat ho v řádném stavu a provádět průběžně jeho údržbu. V případě nájmu či držby věci, má ovšem také uživatel pozemku povinnost provádět běžnou údržbu užívané věci. Pokud pozemek již prokazatelně nevyužíváte, nemůže město po vás požadovat ani provedení údržby pozemku ani bezdůvodné obohacení.
Odpovězeno: 18. března 2017, 14:29 hod.

|