Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170112
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): EXEKUCE NA PLAT
Text dotazu: od jaké výše dlužné částky lze nařídit exekuční vymáhání pohledávky? Můj dluh je necelých 500.,Kč
Vloženo: 16. března 2017, 09:47 hod.
Odpověď na dotaz: Zákon takovou výši neuvádí, je samozřejmě zapotřebí mít tzv. exekuční titul. Rozsudek soudu, platební výměr, rozhodčí nález apod. K jistině 500 můžou bát dále úroky z prodlení, náklady nalézacího řízení, náklady na exekuci a náklady exekutora samotného….
Odpovězeno: 25. března 2017, 12:22 hod.

|