Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170126
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Bolestné a exekuce
Text dotazu: Bolestné a úhrada ušlé mzdy při pracovním úrazu, které má být uhrazeno, ale mám exekuci. Mám na vyplacení nárok nebo to vše připadne na exekuci.
Vloženo: 25. března 2017, 12:28 hod.
Odpověď na dotaz: Podle ust. § 299 občanského soudního řádu exekucí je možné postihnout příjmy, které povinnému nahrazují odměnu za práci, mezi které patří náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění není příjmem, který povinnému nahrazuje odměnu za práci a nárok na její vyplacení nelze exekučně postihnout. POZOR jestliže bolestné bylo již vyplaceno na účet povinného, nic nebrání exekutorovi exekučně postihnout takový účet, ale jistě bych podal návrh na částečné zastavení exekuce pro částku bolestné.
Odpovězeno: 1. dubna 2017, 12:14 hod.

|