Internetová poradna » Rodina, SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství, Reality - nemovitosti, Finance, Daňové dotazy, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150150
Sekce dotazů: Rodina, SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství, Reality - nemovitosti, Finance, Daňové dotazy, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Můžeme pořídit byt pro nezletilé dítě?
Text dotazu: Můžeme pořídit byt pro nezletilé dítě?
Vloženo: 9. března 2015, 14:19 hod.
Odpověď na dotaz: Ano, je však třeba respektovat platnou právní úpravu. Způsobilost k právním úkonům se podle našeho právního řádu nabývá v plném rozsahu dovršením 18 roku věku. Podle ust. § 31 občanského zákoníku pak platí, že před dovršením 18 roku věku mohou lidé činit pouze úkony, které jsou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Při ostatních úkonech musí být zastoupení zejména zákonnými zástupci. Koupě nemovitostí přitom obecně nepatří k úkonům, které by byly schopné samostatně zvládat děti. Proto je při nákupu nemovitostí pro nezletilce třeba počítat s tím, že děti sami příslušné smlouvy uzavírat nemohou. Podle ust. § 32 občanského zákoníku dále platí, že nezletilé osoby zastupují přímo ze zákona jejich zákonní zástupci. Podle ust. § 437 odst. 1 stejného zákona však platí, že zástupcem nemůže být osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného.
Odpovězeno: 11. března 2015, 01:30 hod.

|