Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170132
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Exekuce pro dluhy, které neznám
Text dotazu: Tento měsíc jsem zjistil, že mám uvaleny 3 exekuce na plat – nepřednostní srážky. Od zaměstnavatele jsem dostal pouze jména exekutorů a čísla soudních rozhodnutí o exekucích. Nebylo mi doručeno žádné oznámení týkající se exekuce. Obstaral jsem si výpis z Centrální Evidence Exekucí, Centrálního registru dlužníků a SOLUSu. Nikde nejsou o mne žádné záznamy. Jak v takové situaci postupovat.
Vloženo: 29. března 2017, 09:16 hod.
Odpověď na dotaz: Exekuce, které jsou na váš příjem, zaměstnavatel samozřejmě ví od kterých exekutorů je exekuce, kde je oprávněný a pro jakou částku, tzn. měl by vám vydat opisy exekučních příkazů, které obdržel. A jak to, že jste nevěděl o soudních či jiných řízeních, asi jste si nepřebíral poštu od orgánů veřejné moci (soudy, správní úřady apod.), ty doručovaly na adresu trvalého pobytu. Jestliže ji máte vedenou na obecním úřadě, tak není kam doručit. Zajděte na okresní soud, v jehož obvodu máte trvalý pobyt a vyžádejte si výpis řízení, v nich figurujete jako účastník řízení, podle jednotlivých spisových značek si nechat u soudu vytisknout vydaná pravomocná rozhodnutí a také případně nahlédnout do jednotlivých spisů. Takto zjistíte, kdo je Vaším věřitelem a jaké plnění požaduje zaplatit. Exekuce mohly být zahájeny jen na základě pravomocných rozhodnutí.
Odpovězeno: 8. dubna 2017, 11:31 hod.

|