Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Finance, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150151
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Finance, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Jaké daně a poplatky jsou spojeny s převodem bytu
Text dotazu: Jaké daně a poplatky jsou spojeny s převodem bytu a jak to funguje v rámci rodiny?
Vloženo: 9. března 2015, 14:20 hod.
Odpověď na dotaz: Při převodu nemovitosti se hradí katastrálnímu úřadu správní poplatek za řízení o povolení vkladu ve výši 1.000,- Kč. Tento poplatek je paušální a vztahuje se na všechny nemovitosti převáděné v rámci jedné smlouvy (není tedy podstatné, zda smlouvou převádíte 10 nemovitostí nebo jen jednu). Pokud jde o daně, připadá v úvahu zejména daň z nabytí nemovitých věcí. Ta činí 4% z kupní hodnoty prodávané nemovitosti. Při prvním prodeji novostaveb se však za byty a rodinné domy daň neplatí, na prodej se vztahuje ze zákona osvobození. Dále pak připadá v úvahu daň z příjmu. Daň z příjmu obecně hradí prodávající, u něhož nejsou splněny podmínky pro osvobození, a který prodejem nemovitosti vytvořil zisk (aniž by se muselo jednat současně o podnikatele). Osvobození od daně se pak vztahuje především na prodeje bytů nebo rodinných domů, v nichž měl prodávající před prodejem minimálně dva roky před prodejem bydliště. Osvobození od daně z příjmu může uplatnit i prodávající, který prodávanou nemovitost využíval jako své bydliště po dobu kratší než dva roky před prodejem, pokud prokáže, že příjem z prodeje použil na své další bydlení. Dále také platí, že pokud prodávající vlastnil nemovitost déle než pět let, je jeho příjem dosažený prodejem od daně z příjmu rovněž osvobozen. Sazba daně z příjmu je pak odvislá od toho, zda je prodávající fyzická či právnická osoba. Pokud jde o zdanění tzv. bezúplatných příjmů (plynoucích například z nabytí nemovité věci darováním), spadá jejich zdanění od roku 2014 do režimu daně z příjmů (dřívější darovací daň byla zrušena). Platí přitom, že nabytí darováním je od daně osvobozeno, pokud bezúplatný příjem (např. darováním) plyne od příbuzného v linii přímé či v linii vedlejší, a to od sourozence, strýce, tety, synovce či neteře, manžela či manželky, snachy či zetě nebo tchána či tchyně, a nebo od osoby, s níž poplatník (tj. příjemce, obdarovaný) žil nejméně rok ve společně hospodařící domácnosti a společně s ní o domácnost pečoval či byl na takovou osobu odkázán výživou.
Odpovězeno: 12. března 2015, 17:56 hod.

|