Internetová poradna » Exekuce, Insolvence, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170147
Sekce dotazů: Exekuce, Insolvence, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Jak požádat oddlužení bez podkladů dluhů.
Text dotazu: Je možno zažádat si o oddlužení, když nejsem schopna dodat žádné dokumenty o výši svých dluhů, k některým jsem nikdy žádné listiny nedostala a co jsem měla zničila voda. Je možné zjistit celkovou výši dluhů, jestli by třeba právník neměl takovou možnost?
Vloženo: 9. dubna 2017, 10:52 hod.
Odpověď na dotaz: Musíte být schopna doložit výši svých dluhů, jinak nebude návrhu vyhověno. U příslušného okresního soudu, kde máte trvalého bydliště zjistíte řízení, která byla proti vám kdy vedena, a jaké výši je dluh. Také přehled o exekucích získáte z Centrální evidence exekucí (na České poště).
Odpovězeno: 23. dubna 2017, 16:46 hod.

|