Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170149
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Exekuce na dohodu o splácení s věřitelem
Text dotazu: Byl mi doručen rozsudek, ve kterém mi bylo uděleno zaplatit věřiteli a pokud nedojde k zaplacení, přešla by pohledávka do exekuce. S právním zástupcem oné společnosti, jsem se dohodla o zaplacení jednorázové částky a následném splácení, měsíčně do zaplacení. Jednorázová splátka byla na jejich kontě den před termínem, na to mám důkaz. Poté jsem zadala trvalý příkaz k platbě. Vše probíhalo, tak jak má. Jenže mi byl doručen exekuční příkaz na ten samý závazek, v plné výši, spolu s náklady na exekuci. Právní zástupce nereaguje, exekutor není k zastižení žádným způsobem. Je toto vůbec možné? Vše mám podloženo listinami a výpisy z účtů. Přesto je mi ze mzdy strhávána určitá částka v rámci exekuce a ještě navíc po mě chtějí každý měsíc platit splátku. Je tento jejich postup správný?
Vloženo: 10. dubna 2017, 17:41 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže jste s věřitelem neuzavřela písemnou dohodu o splátkách dluhu ač nedošlo k porušení z vaší strany se splácením, exekutor i věřitel postupuje v souladu se zákonem, protože dluh měl být zaplacen ve lhůtě určené rozsudkem a zahájení exekuce je oprávněné. Max. by se mohlo jednat v rozporu s dobrými mravy. Podejte návrh na zastavení exekuce (částečné) do částek, které jste věřiteli uhradila přede dnem, kdy podal k exekutorovi návrh na zahájení exekuce a doložte toto výpisy z účtu. O návrhu na zastavení exekuce rozhodne exekutor, a pokud mu plně nevyhoví, je povinen takový návrh předložit exekučnímu soudu. Do doby rozhodnutí o návrhu nelze exekuci provést.
Odpovězeno: 23. dubna 2017, 16:47 hod.

|