Internetová poradna » Exekuce, Insolvence, Dlužníci, dluhy, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170150
Sekce dotazů: Exekuce, Insolvence, Dlužníci, dluhy, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Dražba i poloviny podílu na RD sestry nejen moje
Text dotazu: Vlastním 1/2 RD a mám hypotéku a sestra 1/2 RD. Celý dům byl dán do zástavy na hypotéku bance. Měla jsem problém se splácením a byla nařízena nedobrovolná dražba 1/2 RD, kterou vlastní sestra. Nechápu to, jelikož hypotéka je pouze má a ne sestry. Já jsem podala žádost na insolvenci. Je možné provést tuto dražbu? V dražební vyhlášce je psáno: dlužník je mé jméno a zástavce a předmět dražby je psána sestra.
Vloženo: 11. dubna 2017, 12:00 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže je zástavní právo na celé nemovitosti, banka se může uspokojit z celé zástavy tedy nejen z vašeho podílu, a to i pokud jste dlužníkem pouze vy. Pokud jste však na sebe podala insolvenční návrh, banka v rámci dražby nemůže zpeněžit váš podíl na nemovitosti s ohledem na ust. § 109 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona (IS). Banka by měla v rámci vašeho insolvenčního řízení uplatnit svou pohledávku včetně zajištění v souladu s ust. § 166 (IS). Banka se může domáhat také uspokojení své pohledávky i z podílu vaší sestry na předmětných nemovitostech. Bez ohledu na to, že je vůči vám vedeno insolvenční řízení a že se banka do něho přihlásí, může se banka tedy uspokojit z podílu vaší sestry na předmětných nemovitostech a provést nedobrovolnou dražbu, pouze však k podílu vaší sestry (proto tam má zástavu). Vaše sestra se může do vašeho insolvenčního řízení přihlásit dle ust. § 183 odst. 3 (IS) podmíněnou přihláškou pohledávku, která by jí vůči vám vznikla právě pro případ, že by se banka uspokojovala z jejího spoluvlastnického podílu, a to pokud se nepřihlásila přímo banka. Pokud však banka svou pohledávku v insolvenčním řízení uplatní, může vaše sestra pohledávky, která jí již za vámi v důsledku nedobrovolné dražby na její podíl na nemovitosti vznikla, domáhat namísto banky vstupem do insolvenčního řízení dle ust. § 18 (IS).
Odpovězeno: 23. dubna 2017, 16:48 hod.

|