Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170202
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Našel jsem za sebe náhradu, přesto po mě chce nájem navíc.
Text dotazu: S majitelem jsem se ústně domluvil na možnosti výpovědi dohodou k datu v případě, že najdu jiného nájemníka a mohl by pokračovat v placení nájmu. Podařilo se mi najít vhodného zájemce, ale majitel mi oznámil, že se rozhodl pro jiného zájemce, který by se nastěhoval. Chápu to z jeho strany, kdy se jedná o krok, na který má jako majitel právo, nicméně po naší společné domluvě, kdy jsem investoval nemálo času na hledání nového nájemníka, mi přišlo jeho nečekané rozhodnutí jako podraz a rád bych se nějak bránil. Je nějaká možnost nebo je majitel plně v právu?
Vloženo: 19. května 2017, 20:00 hod.
Odpověď na dotaz: Ústní dohody jsou vždy problematické a těžko prokazatelné a pokud z nájemní smlouvy vyplývá, že ji lze měnit pouze písemným dodatkem, je ústní dohoda pro nedostatek formy neplatná. Jestliže jste se ústně dohodli. že podmínkou skončení nájmu bylo sehnání nového nájemce z vaší strany a tato podmínka byla splněna, nájem by měl k jistému dni skončit. Pronajímatel se nakonec rozhodl dát byt do nájmu jiné osobě, splnění podmínky by tím nemělo být prolomeno a měsíc bez nájemce v bytě by měl jít k tíži pronajímatele. Stůjte si za svým a neplatit nájem, sice je to riskantní, pronajímatel se může obrátit na soud, protože ústní dohodu o skončení nájmu popře a její existenci prokázat je problematické. Pokuste se s pronajímatelem domluvit.
Odpovězeno: 28. května 2017, 10:27 hod.

|