Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170264
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Rekonstrukce domu v ideální polovině majitelů
Text dotazu: Koupili jsme na ideální polovinu dům, každý za svoji hypotéku zatíženou na svoji polovinu, jeden bydlí v přízemí, druhý v 1. patře, byty jsou oddělené a mají vlastní vchod. Společné jsou sklepní prostory, půda a zahrada. Jeden z majitelů začal část svého bytu pronajímat, může toto dělat bez souhlasu druhého z majitelů? Má druhý majitel nárok na část peněz z nájmu? Pokud by jeden z majitelů chtěl provézt úpravy na domě, třeba půdní nástavbu, musí s tím druhý z majitelů souhlasit? V případě prodeje ideální poloviny tohoto domu má druhý z majitelů předkupní právo?
Vloženo: 2. července 2017, 11:05 hod.
Odpověď na dotaz: Každý spoluvlastník má právo k celé věci, které je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka a při rozhodování se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů. O běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů, ale k rozhodnutí o významné záležitosti je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků, nebo bude muset rozhodnout na návrh spoluvlastníka soud. Platí, že plody a užitky ze společné věci se dělí podle poměru podílů. Spoluvlastník může se svým podílem nakládat podle své vůle, ale nesmí to být na újmu právům ostatních spoluvlastníků. K zániku zákonného předkupního práva spoluvlastníků došlo k 1.1.2015 i pro spoluvlastnictví, které vzniklo do 31.12.2013, tedy mohou převádět své spoluvlastnické podíly již bez těchto omezení, ale zákonodárci chystají opět změnu.
Odpovězeno: 8. července 2017, 10:07 hod.

|