Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170286
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Dům napůl s bratrem a vypořádání
Text dotazu: Zdědili jsme s bratrem dům na půl, kde on trvale žije, ale já chci se finančně vypořádat, to on odmítá. Pořád nabízí, že tam mohu jít bydlet, ale já mám vlastní dům, tato nabídka je pro mě bezpředmětná. Dům má jeden vchod, bratr obývá vrchní část, ta spodní je „jakoby“ moje. Jak z něj peníze dostat za vypořádání nebo za pronájem mé poloviny.
Vloženo: 17. července 2017, 09:02 hod.
Odpověď na dotaz: Bez vymezení bytových jednotek v domě platí, že každý spoluvlastník má právo k celé věci, které je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. Při rozhodování o společné věci se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů. O běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů. K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud. Pokud část společné věci jeden ze spoluvlastníků pronajímá a má z takového pronájmu prospěch, náleží ostatním spoluvlastníkům přiměřené zadostiučinění. Stejně jako jim náleží v případě, že spoluvlastník věc nebo část věci užívá k jiným ocenitelným účelům (například v části bydlí). Platí tedy, že plody a užitky ze společné věci se dělí podle poměru podílů. Spoluvlastník může se svým podílem nakládat podle své vůle. Takové nakládání však nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků bez zřetele k tomu, z čeho vyplývají.
Odpovězeno: 27. července 2017, 17:35 hod.

|