Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170288
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Po předání bytu majitelka začala trvat na tříměsíční výpovědi
Text dotazu: Dali jsme výpověď z nájmu a s majitelkou jsme se domluvili na měsíční výpovědní době, to máme písemně (e-mailem) potvrzené. Byt jsme předali ještě o 12 dní dříve, tak, jak požadovala majitelka. Teď však otočila a chce standardní tříměsíční výpověď. Může s původní domluvy odstoupit, když už si převzala byt i klíče a my již byt neužíváme ani do něj nemáme přistup, jsou i podepsány stavy měřidel, předávací protokol.
Vloženo: 18. července 2017, 09:00 hod.
Odpověď na dotaz: Nájem bytu byl na základě vaší vzájemné dohody s pronajímatelkou ukončen a byt řádně a včas předán, obvyklá doba výpovědí nájemcem je tříměsíční, ale může být dohodou obou stran časově snížena (což se zde odehrálo), Pronajímatelka proto není oprávněna následně jednostranně dohodu změnit, opět jen pouze dohodou. Nájemce odevzdá byt pronajímateli v den, kdy nájem končí i dříve v dohodnutou dohodou (je i sepsán předávací protokol se stavy médií) a obdrží-li pronajímatel klíče od bytu, tak mu již nic nebrání v přístupu a v jeho užívání.
Odpovězeno: 27. července 2017, 17:36 hod.

|