Internetová poradna » Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170297
Sekce dotazů: Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Kolik stojí založení spolku a kdo ručí svým majetkem za hospodaření spolku?
Text dotazu: Kolik stojí založení spolku a kdo ručí svým majetkem za hospodaření spolku?
Vloženo: 23. července 2017, 10:36 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud si vše obstaráte sami tak založení spolku bude stát jen za ověření podpisu na návrhu zápisu spolku do rejstříku i zápis je osvobozen od poplatků.
Každý člen statutárního orgánu je povinen jednat s péčí řádného hospodáře. Pokud tuto povinnost poruší a spolku vznikne, na základě takového jednání škoda, má spolek právo náhradu této škody požadovat. Pokud by tuto škodu takový člen spolku nenahradil, tak ručí věřitelům spolku za dluh spolku v takovém rozsahu, v jakém škodu nenahradil.
Zaměstnanci spolku mohou být i členové spolku. Pracovněprávní vztahy se řídí standardně zákoníkem práce a občanským zákoníkem.
Odpovězeno: 29. července 2017, 07:58 hod.

|