Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170318
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Konkurz s.r.o., jednatel a bianco směnka
Text dotazu: Právnická osoba uzavřela kontokorent u banky, avalista jednatel, blankosměnka bez protestu. Společnost v konkursu, pohledávka banky uplatněna, uznána. Nyní výzva k úhradě směnky. Výzva doručena po její splatnosti. Kopii směnky jsem nedostal ani nevěděl o datu splatnosti. Žádnou výzvu jsem neobdržel a navíc kontokorent podle informace správce konkurzní podstaty zahrnut do návrhu rozvrhového usnesení. Jaké kroky z mé strany lze učinit k vyřešení této situace.
Vloženo: 11. srpna 2017, 15:36 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže dlužník (s.r.o.) nesplnil svou povinnost a společnost je v konkurzu, samozřejmě že může věřitel banka požadovat plnění dluhu po avalovi (směnečném rukojmí což je jiný druh ručení) i když se přihlásil do insolvenčního řízení společnosti s.r.o. Pokud bude následně ručitel (avalista) plnit za směnečného dlužníka (s.r.o.), stává se věřitelem směnečného dlužníka a získává právo regresu vůči tomu, za koho se zaručil. S tímto následně souvisejí i práva avalisty v insolvenčním řízení, která jsou specifikována zejména v ust. § 183 odst. 3 insolvenčního zákona. Tedy plnit musíte, ale plnění můžete požadovat po společnosti s.r.o. v insolvenčním řízení.
Odpovězeno: 20. srpna 2017, 19:32 hod.

|