Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170319
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Nesouhlasím se zvýšením nájemného
Text dotazu: Majitel bytu mi zaslal smlouvu na zvýšení nájemného, se zvýšením nesouhlasím, např. správa domu. Co vše spadá do správy domu? Podmínky neodpovídají zvýšení.
Vloženo: 12. srpna 2017, 18:08 hod.
Odpověď na dotaz: Když nemáte v nájemní smlouvě ujednáno každoroční zvyšování nájemného, může pronajímatel a to v písemně navrhnout zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě a času a ve 3 letech nesmí být zvýšení vyšší než dvacet procent. Když se k jeho návrhu se vůbec nevyjádříte. Pronajímatel má právo, po dvou měsících od doby kdy vám dal písemný návrh, navrhnout (v dalších třech měsících), aby výši nájemného určil soud (s účinky ode dne podání návrhu). Pozor !! soud není vázán uvedeným dvacetiprocentním omezením může určit mnohem vyšší nájemné.
Služby spojené s nájmem bytu by měly být uvedeny přímo v nájemní smlouvě, v opačném případě musí pronajímatel ze zákona poskytovat nezbytné služby (voda, odpad, teplo, osvětlení a úklid spol. částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a tel. vysílání, provoz a čištění komínů, výtah. Zálohy každoročně musí pronajímatel vyúčtovat a případný přeplatek vrátit. Správa domu tzv. fond oprav je součástí složky nájmu, jistě ne služeb spojené s nájmem bytu (přeci to není pro vás služba jako nájemce ale pro majitele).
Odpovězeno: 20. srpna 2017, 19:33 hod.

|