Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170346
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Daň z příjmu při prodeji nemovitosti
Text dotazu: Zdědila jsem byt, ale družstevní (převod do osobního vlastnictví snad 2018). V bytě jsem nebydlela, neměla jsem tam ani vedené bydliště. Nájemní smlouva byla vedena na moji matku. Dědické říz. skončeno 12/2015. Nájemní smlouva na byt a členství v bytovém družstvu BD byly na mne převedeny v 01/2016. V bytě jsem provedla v 2016 rekonstrukci. Prodat tento byt bez nutnosti platit daň z příjmu bych mohla až po 5 letech od doby, kdy jsem ho nabyla. Současně by mne zajímalo, jak se to týká bytů v osobním vlastnictví - pokud byt bude převeden do osobního vlastnictví. Jak dlouho musím držet byt, abych nemusela platit daň z příjmu při jeho prodeji?
Vloženo: 31. srpna 2017, 14:24 hod.
Odpověď na dotaz: Podmínkou pro osvobození od daně z příjmu při převodu nemovitosti je 5leté vlastnictví (2 leté, pokud v něm má vlastník bydliště), případně kratší než 2 leté, pokud příjem použije k uspokojení bytové potřeby. V případě převodu členských práv družstva nepodléhá takto nabytý příjem dani z příjmu fyzických osob stejně jako u bytu v osobním vlastnictví v případě, že doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje dobu pěti let. Doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, tj. časový test splní zůstavitel.
Odpovězeno: 8. září 2017, 19:24 hod.

|