Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170380
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Jaké jsou délky výpovědi z nájmu
Text dotazu: Jaká je délka výpovědi z nájmu bytu?
Vloženo: 26. září 2017, 10:25 hod.
Odpověď na dotaz: Délka výpovědní doby závisí na výpovědním důvodu –
tři měsíce (§ 2287, 2288 občanského zákoníku)
dva měsíce (§ 2283 OZ).
bez výpovědní doby (§ 2291 OZ).
Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně.
Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.
Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.
V případě tzv. okamžité výpovědi ze strany pronajímatele pro zvlášť závažná porušení nájemcových povinností musí nájemce odevzdat byt bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu.
Odpovězeno: 7. října 2017, 18:53 hod.

|