Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170388
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Jak podat výpověď problémovým nájemníkům
Text dotazu: Neplacení nájmů, ročního vyúčtování za služby, byl sepsán splátkový kalendář, ani ten není dodržován a dluh narůstá. Jelikož stávající dodatky skončily, rodiny nemají podepsané nájemní smlouvy ani dodatky. Rodina je již poněkolikáté odpojena od elektrického proudu, a v bytě se tím pádem moc nezdržují. Jak má vypadat výpověď z bytu, nebo pouze dopis, kde je upozorníme, aby do dvou měsíců byt opustili.
Vloženo: 2. října 2017, 19:59 hod.
Odpověď na dotaz: Nájemce je povinen byt odevzdat pronajímateli v den, kdy nájem skončí. Pokud nájemce pokračuje v užívání bytu navzdory tomu, že nájem měl skončit a pronajímatel jej nevyzve k opuštění bytu do tří měsíců po dni, ve kterém měl nájem bytu skončit, dojde k tzv. konkludentnímu prodloužení nájmu, a to na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejdéle však na dobu dvou let.
V každém případě nájemce ve tříměsíční lhůtě po dni, ve kterém měl nájem bytu skončit písemnou formou vyzvěte k opuštění bytu, a musí být prokazatelně doručena nájemci. Následně se můžete domáhat vyklizení bytu soudní cestou.
Odpovězeno: 14. října 2017, 17:37 hod.

|