Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20180002
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Výpověď nájemníkům starším 70 let
Text dotazu: Pronajímám byt dvěma důchodcům se smlouvu na dobu určitou s automatickým prodlužováním v případě, že obě strany nemají námitek proti prodloužení nájmu. Oznámila jsem jim, že jim neprodloužím nájemní smlouvu. Ovšem nájemci říkají, že dle OZ není možné lidem nad 70 let dát výpověď z bytu. OZ jsem prošla a nenašla žádnou takovou výjimku, jen u bytů se zvláštním určením, což tento není.
Vloženo: 4. ledna 2018, 21:42 hod.
Odpověď na dotaz: Nikde není upraveno o nemožnosti dát výpověď nájemci staršímu 70 let. Podle § 2285 občanského z. platí, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel v této době nevyzve nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let. Výše uvedené neplatí, pokud si strany ujednají něco jiného. Výzva nájemcům musí být písemně doporučeně s do vlastních rukou a poučením, že když byt neopustí obrátíte se na soud se žalobou na vyklizení bytu a písemnost prokazatelně doručena. Nájem skončí bez dalšího, aniž by bylo třeba výpovědi.
Odpovězeno: 12. ledna 2018, 09:47 hod.

|