Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20180012
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Insolvence a srážky ze mzdy
Text dotazu: Mám na sebe podán insolvenční návrh a čekám na konečné vyjádření soudu. Ale již jsem veden v rejstříku na internetu a zaměstnavatel dva měsíce provádí pořád opětovně srážky pro exekutory. Bylo mi řečeno, že dokud nebude rozhodnuto, tak bude posílat peníze exekutorovi. Je pravda a jestli ne, je možné požadovat poslané peníze exekutorovi zpět?
Vloženo: 17. ledna 2018, 23:24 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže nebude z vaší strany dán souhlas k použití finančních prostředků na splátky věřitelům, tak máte nárok na jejich vyplacení. Podle § 109 odst. 1, písm. c) IZ platí, že výkon rozhodnutí či exekuci, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Zaměstnavatel nesmí provádět srážky ze mzdy ve prospěch exekutora, jelikož by prováděl výkon rozhodnutí. Tedy v zásadě ke srážce ze mzdy by nemělo dojít a pokud se tak stane, tak by tato srážka měla náležet dlužníkovi (případné provedené srážky by měli být deponované na účtu zaměstnavatele do povolení oddlužením splátkového kalendáře). Stejně tak dlužník sám nesmí hradit splátky žádnému věřiteli, jelikož by se mohl dopustit nedovoleného zvýhodňování věřitele. Zaměstnavatel se o povoleném oddlužení dozví z insolvenčního rejstříku, z příslušného usnesení insolvenčního soudu, také ho můžete na tuto skutečnost upozornit. Jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Rozsah (§ 111 IZ), které upravuje nakládání s majetkovou podstatou, podle § 205 odst. 1 IZ v případě dlužnického insolvenčního návrhu náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dlužník může využít ust. § 111 odst. 3 IZ, tedy možnost, aby si dlužník předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu k určitým právním úkonům. Podle ust. § 229 IZ je dlužník od okamžiku podání návrhu na povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře osobou s dispozičními oprávněními.

Po povolení oddlužením splátkového kalendáře máte nárok na deponované peníze, které měly být vyplaceny přímo vám. Ale jestliže jste správci podepsal, že souhlasíte, aby byly deponované peníze použity na splátku věřitelům, byla to vaše chyba. Resp. někteří správci automaticky dlužníkům posílají dotazník, ve kterém je právě tato věta, že souhlasíte, aby byly deponované peníze použity na splátku věřitelům. Takže jestliže jste nesouhlasil, měl by správce peníze ihned vyplatit přímo vám, resp. váš zaměstnavatel neměl posílat tyto peníze správci, ale měl je vyplatit přímo vám. Je tedy i možnost (když jste nesouhlasil) požadovat o vyplacení napřímo vašeho zaměstnavatele.
Odpovězeno: 26. února 2018, 09:46 hod.

|