Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20180013
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Bolestné od zaměstnavatele a insolvence
Text dotazu: Jsem v insolvenci od r.2015 a mám splátkový kalendář,stal se mi pracovní úraz a jsem na neschopence, bolestné od zaměstnavatele půjde na insolvenci? Před asi rokem a půl jsem měl taky prac.úraz, ale nebyl jsem DPN, mohl jsem vykonávat prac. činnost, lékař mi vypsal bolestné a od ins. správce jsem pak dostal vyrozumění, abych podepsal, že výslovně prohlašuji že odškodnění bude použito na insolvenci, je bolestné bráno jako mimořádný příjem?
Vloženo: 28. ledna 2018, 16:46 hod.
Odpověď na dotaz: Insolvenční zákon upravuje, že nemůže být nikdy mimořádným příjmem majetek, který v souladu s ustanoveními § 207 a § 208 IZ nepatří do majetkové podstaty.
Právní úprava je obsažena v § 299, § 317 až 319 o.s.ř.
Obecně je tak vyloučeno téměř vše, co není možné postihnout výkonem rozhodnutí (exekucí).
Odpovězeno: 26. února 2018, 09:55 hod.

|