Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20180014
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Neplacení darovací smlouvy v insolvenčním řízení.
Text dotazu: Manžel už je téměř tři roky v insolvenci, z toho dva roky jsem mu poskytovala dar v rámci darovací smlouvy. Před rokem si našel mnohem lépe placenou práci a měsíčně mu na insolvenci odchází více něž jednou tolik oproti předchozím rokům. Mé příjmy již na poskytování darovací smlouvy nestačily. Na soudě jsem to písemně oznámila, ale nikdo se za celý rok k tomu nevyjádřil a já celý rok už dar neposílám. Musí se k tomu soud nějak vyjádřit? Může mu neplacení v daru nějak uškodit?
Vloženo: 30. ledna 2018, 15:35 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže byla soudu doručena žádost dárce o zrušení darovací smlouvy z důvodu změny finančních poměrů v rodině dárce, pro který by mohl být přestán plněn dar, by musela být závažná změna poměrů nebo finanční situace dárce, ke které by došlo v období od uzavření darovací smlouvy do doručení odstoupení od darovací smlouvy. Tato změna by musela být insolvenčnímu soudu patřičně doložena a prokázána. V opačném případě bude soud posuzovat jednání dlužníka jako nepoctivý záměr.
Pokud manžel plní řádně podmínky schváleného oddlužení, resp. plní nad rámec stanoveného splátkového kalendáře, nemělo by neplacení daru být důvodem zrušení schváleného oddlužení (§ 418 odst. 1 IZ).
Odpovězeno: 26. února 2018, 10:02 hod.

|