Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Daňové dotazy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150013
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Daňové dotazy
Předmět dotazu (nadpis): Převod bytu Darovací nebo kupní smlouva?
Text dotazu: Převod bytu Darovací nebo kupní smlouva?
Mám dotaz ohledně převodu bytu v osobním vlastnictví z matky na syna. Co je daňově optimální a jaké jsou povinnosti při převodu. Darovací nebo kupní smlouva?
Vloženo: 27. ledna 2015, 12:47 hod.
Odpověď na dotaz: Z daňového hlediska je skutečně nejvýhodnější uskutečnit převod na základě darovací smlouvy uzavřené podle § 2055 a násl. NOZ. Jak totiž následně vyplývá z § 10 odst. 1 písm. n) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, jedná se o bezúplatný příjem, který představuje ostatní příjem. O bezúplatný příjem aplikováno osvobození od daně v souladu s § 10 odst. 3 písm. d), jedná se o bezúplatný příjem od příbuzného v linii přímé. A z daňového hlediska s ním nejsou spojené žádné další povinnosti. Současně doplňme, že takovýto převod nemovité věci (byt v osobním vlastnictví, tedy jednotka) není předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Znakem předmětu této daně je úplatnost, proto tomto v případě bezúplatného převodu se o předmět této daně nejedná. V odpovědi jsem předpokládal, že převáděný byt v osobním vlastnictví není součástí obchodního majetku matky a že nebude následně zařazen do obchodního majetku ani u syna, který byt tímto způsobem nabude. Související předpis: Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovité věci.
www.pravnidotazy.eu
Odpovězeno: 27. ledna 2015, 20:04 hod.

|