Internetová poradna » Rodina, SJM - společné jmění manželů, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150271
Sekce dotazů: Rodina, SJM - společné jmění manželů, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Zrušení sjm při rozvodu
Text dotazu: Zrušení sjm
Před rozvodem jsme koupili byt, který je v SJM a financovali jsme ho společnou hypotékou. V Dohodě o majetkovém vyrovnání po rozvodu máme uvedeno : "manželka se zavazuje splácet hypotéku sama , bez účasti manžela a po vyvázání manžela z hypotéky bude manžel vyškrtnut z listu vlastnictví". V současné době budu hypotéku přefinancovávat a bude napsána už jen na mě. Jakým způsobem dosáhnu vyškrtnutí exmanžala z listu vlastnictví neboli jaký dokument musím předložit na katastrální úřad? Stačí úředně ověřená dohoda mezí námi, že exmanžel se vzdává svého podílu bytu v můj prospěch? Nebo mi musí svoji polovinu darovat? To bych pravděpodobně platila darovací daň a to bych nerada. Nebo může darovat svůj podíl našim dětem, (12 a 22 let) i nezletilému?
Vloženo: 4. dubna 2015, 20:09 hod.
Odpověď na dotaz: Za nejvhodnější vyřešit nastalou situaci dodatkem ke smlouvě o vypořádání SJM, kde bude uvedeno, že vypořádání bude provedeno tak, že výlučným vlastníkem nemovitosti se stáváte vy, stejně jako se zavazujete výlučně uhradit závazek z na nemovitosti váznoucí a ideálně i uveden váš závazek zajistit vyvázání manžela z hypotečního úvěru. Na základě této úředně ověřené listiny pak katastr provede změnu tak, že budete uvedena jako výlučný vlastník. U hypoteční banky si nejprve ověřte jestli s takovým postupem bude souhlasit. Banka se neřídí rozsudkem nebo mimosoudním ujednáním neboť si chrání své investice. Bude prověřovat toho dlužníka, který si závazek bude nechat ponechat sám a sám závazek uhradit, tedy jestli tato osoba má dostatečný příjem (je bonitní pro banku). Protože jste uzavírali zřejmě hypotéku společně jste pro banku za tohoto stavu dlužníci dva a ani soud tot změnit nemůže.
Samozřejmě je možná i varianta darování dětem, nicméně zde záleží na konkrétní situaci. Pokud je nemovitost zapsána jako SJM, bude nutno nejprve dosáhnout zápisu podílového spoluvlastnictví a až poté je možno provést darování nezletilým dětem. Zápis podílového spoluvlastnictví je možný opět buď na základě dohody nebo po uplynutí zákonné 3 leté lhůty po rozvodu manželství (resp. právní moci rozsudku o rozvodu manželství), kdy dochází ke vzniku podílového spoluvlastnictví automaticky. Ještě doplňuji, že v případě darování nezletilému podléhá tento krok souhlasu opatrovnického soudu.
Odpovězeno: 8. dubna 2015, 16:39 hod.

|