Internetová poradna » Rodina

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150272
Sekce dotazů: Rodina
Předmět dotazu (nadpis): Proč ověření podpisu u notáře?
Text dotazu: Proč ověření podpisu u notáře?
Vloženo: 4. dubna 2015, 20:11 hod.
Odpověď na dotaz: Budete-li chtít listinu s ověřeným podpisem použít pro zahraničí, musíte k notáři vždy. Jsou ale i další důvody, proč raději k notáři, než na poštu. Ověřit podpis do zahraničí je možné pouze u notáře. Je třeba, abyste notáři předem oznámili skutečnost, že ověřování bude do zahraničí, protože v takovém případě musí podpis ověřit přímo notář, případně notářský kandidát pověřený notářem k zastupování a nebo k ověřování do zahraničí (nikoliv koncipient či notářská tajemnice ). Ověření podpisu do zahraničí vyžaduje následnou apostilaci. Apostilaci listin vydaných nebo ověřených notářem a dále listin vydaných justičními orgány České republiky provádí Ministerstvo spravedlnosti - mezinárodní odbor civilní. Při ověření podpisu k užití listiny v zahraničí je tedy návštěva notáře nutná. Lze však doporučit ověření podpisu notářem i v případech, kdy sice nejde o užití v zahraničí, ale jde o důležité listiny. V řadě zemí podléhá ověření podpisu centrální evidenci, u nás tomu tak není. Tato služba je v ČR snadno dostupná a často se objevují případy zfalšovaných podpisů a jednání na základě plné moci, kde zmocnitel netuší, že někoho zmocnil k právním úkonům. Můžete tak přijít i o střechu nad hlavou. Notář působí nestranně a preventivně proti možným budoucím sporům. Jde o kolegiální spolupráci notářů, povinnost sdělovat informace z ověřovací knihy není. V tomto smyslu ověření podpisu u notáře dává větší jistotu. Plná moc může být i sepsána formou notářského zápisu, pak jde o veřejnou listinu a její pravost je zaručena.
Odpovězeno: 8. dubna 2015, 16:40 hod.

|