Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150283
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Prodej nemovitosti a SVJ - stanovy
Text dotazu: Prodej nemovitosti a SVJ

Uvažuji o prodeji bytu v osobním vlastnictví. Konkrétně jde o bytovou jednotku a o podíl na společných částech domu a na pozemcích pod a okolo domu. Při pročítání stanov SVJ jsem narazila na ustanovení, že do působnosti shromáždění patří “udělování předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi.“ Nejsem si jistá, co přesně toto znamená a co z tohoto pro mě vyplývá. Znamená to snad, že musím nejprve požádat shromáždění SVJ o souhlas s prodejem?
Vloženo: 6. dubna 2015, 17:53 hod.
Odpověď na dotaz: Na základě ustanovení § 1208 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, patří do působnosti shromáždění společenství vlastníků udělování předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi. Nejen ze stanov SVJ, ale přímo ze zákona tak vyplývá, že k prodeji potřebujete souhlas shromáždění a tudíž je nutné svolat shromáždění k zasedání. Zasedání se ze zákona musí konat nejméně jedenkrát do roka. V případě potřeby statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu hlasů, nejméně však dvou z nich. Neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.
Odpovězeno: 11. dubna 2015, 12:46 hod.

|