Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150288
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Firma a nákup nemovitosti
Text dotazu: Firma se rozhodla pořídit si další nemovitost. Vybraný provozní areál se skládá z několika objektů a byl by včetně pozemku. Zajímalo by mě, na co si má firma dát pozor (z právního hlediska) při koupi, co vše se kolem pořízení musí zajistit, co vše zahrnout do kupní smlouvy, případně i jaká ustanovení v případě nějakých pozdějších zjištěných problémů a jak by se to v tomto případě řešilo (např. úschova u právníka, zástavní právo apod.)?
Vloženo: 8. dubna 2015, 16:44 hod.
Odpověď na dotaz: To, že si zájemce o areál nejprve v katastru nemovitostí zkontroluje, kdo nemovitost skutečně vlastní, by měla být samozřejmost. Vzhledem k tomu, že zápis případných změn do katastru trvá týdny, je moudré tak učinit i těsně před koupí. Výpisy lze za stokorunový poplatek snadno získat nejen na katastrálním úřadě, ale i u notářů, na poštách, obecních či matričních úřadech. Hlavně je ale online na cuzk.cz. Kontrolou se dá předejít překvapením v podobě spoluvlastnictví, při němž s prodejem musejí souhlasit všichni majitelé, nebo ve formě předkupního práva. V katastru bude též uvedeno případné zástavní právo, tedy jestli majitel nemovitostí neručí za bankovní úvěr. Dostatek času si vyhraďte i na zkoumání okolí nemovitosti, a to jak nahlédnutím do územního plánu, tak i osobní procházkou po okolí. Pokud budete mít před okny volný pozemek, je dobré se zajímat o to, kdo ho vlastní, možnosti jeho zástavby v územním plánu, abyste nebyli v budoucnu překvapeni rostoucí výškovou budovou. Proklepněte si i majitele nemovitosti. Není někde v registrech dlužníků? Není na něj vydán exekuční příkaz? Víte, jak dnes exekutoři fungují. Může se vám stát, že areál sice bude váš, ale najednou na něm budete mít pečeť…
Doporučuje se také stavit se na příslušném soudu prodávajícího a zde zjistit jestli není na prodávajícího vedeno insolvenční řízení, exekuce apod.
Nepříjemné překvapení může kupujícího čekat například za situace, kdy k nemovitosti přiléhá garáž, která ale stojí na pozemku souseda. Ten má podle nové legislativy v případě prodeje na přístavek předkupní právo. Teprve pokud ho nevyužije, může si i garáž koupit společně s domem nový kupující. Nemovitost je totiž novým občanským zákoníkem chápána jako součást pozemku.
Prodávající podle starého občanského zákoníku ručil jen za vady a závady po dobu záruční lhůty, která byla s kupujícím sjednána. Pokud sjednána nebyla, pak jen za ty, které existovaly již v době převodu nemovitosti. Nový občanský zákoník dává v tomto ohledu více práv kupujícímu. Ten může vady reklamovat po dobu pěti let od nabytí nemovitosti.
V každém případě doporučuji služby advokátní kanceláře nebo notářské kanceláře včetně využití úschov.
www.pravnidotazy.eu, www.goldenreality.cz
Můžeme být v tomto nápomocni
Odpovězeno: 13. dubna 2015, 20:30 hod.

|