Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150293
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): byt darem jeho prodej a nákup nového v manželství
Text dotazu: Dobrý den, darem jsem dostal byt od otce, ten teď budu prodávat a kupovat větší-nový. Jak zabránit tomu aby se manželka nemohla dožadovat poloviny hotovosti z prodeje bytu, nebo poloviny nového bytu? Sama hodlá investovat nepatrnou část (68 000.-) a o ty také nechce při případném rozvodu přijít.
Vloženo: 9. dubna 2015, 19:33 hod.
Odpověď na dotaz: Z prodeje darovaného bytu se manželka dožadovat ničeho nemůže. Pokud si ovšem pořídíte jiný byt, na který použijete nejen tyto peníze, ale byť částečně i prostředky společné (nebo peníze manželky), pak takový byt bude v SJM. Ošetřit to můžete smlouvou o změně zákonného manželského majetkového režimu (manželská smlouva). Tato smlouva má povinně formu notářského zápisu. Zde si ujednáte, že byt nabudete do Vašeho výlučného vlastnictví a dále že v případě vypořádání SJM toto budete kompenzovat vyplacením poloviny částky, kterou bylo přispěno na nákup bytu ze společných prostředků, případně celou částkou vloženou manželkou, pokud by tyto peníze patřily jen manželce (dostala je darem, měla je před vstupem do manželství nebo je zdědila).
Odpovězeno: 15. dubna 2015, 13:08 hod.

|