Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150294
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Obstavení účtu a nezadržitelná částka
Text dotazu: Dobrý den, v rámci manželčiny exekuce mi byly uloženy srážky ze mzdy a zbytek (nezadržitelná částka) mi byla odeslána na můj bankovní účet, který mi byl také obstaven. Proto jsem se telefonicky spojil s vykonavatelem exekuce, abych ho požádal o uvolnění účtu. Dotyčný mi ale k mému překvapení zdělil, že sice ví, že na účtě je jen tato částka, ale účet neodblokuje abych se mohl dostal k těm penězům, které mi v rámci exekuce náleží. Dále mi začal vyhrožovat zabavením majetku a případným trestním stíháním, pokud dluh za manželku urychleně nezaplatím. Je možné, aby se k člověku exekutor takto choval, dělal z něho bůhví co, když to původně není ani jeho dluh a nechal ho jen s 6820 Kč které mi banka vyplatila, když mám jediný příjem v rodině a proto kromě sebe živím ještě manželku a dvě děti. Prosím poraďte mi, co mám dělat a jestli se mohu nějak bránit.
Vloženo: 10. dubna 2015, 18:41 hod.
Odpověď na dotaz: exekutor i jeho zaměstnanci se musí podle zákona chovat k dlužníkovi slušně a jsou oprávnění postupovat pouze tak, jak jim dovoluje zákon. Za dluhy manželky nemůžete být v trestním řízení odsouzen a proto vyhrožování trestním řízením v případě nezaplacení dluhu a činění takového nátlaku není v souladu se zákonem ani etickými pravidly. Na postup zaměstnance exekutora si můžete stěžovat. Jednak u exekutora samotného a nedojde-li k nápravě, můžete podat stížnost na postup exekutora u orgánů vykonávajících dozor nad exekuční činností, tj. na exekutorské komoře, na ministerstvu spravedlnosti, u předsedy okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor sídlo či u předsedy okresního soudu, u něhož byla tato exekuce zahájena a povolena.
Jelikož uvádíte, že se jedná o dluh manželky a tedy zřejmě nespadá do společného jmění manželů, pak můžete k soudu podat tzv. vylučovací žalobu dle ust. § 267 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. V žalobě stručně sdělte všechny podstatné skutečnosti, přiložte k nim důkazy prokazující Vaše tvrzení a žádejte, aby soud vyloučil Vaši mzdu a taktéž finanční prostředky na Vašem účtu z exekuce, neboť dle § 262a odst. 2 občanského soudního řádu nemůže být tento majetek předmětem exekuce. Žaloba se podává proti oprávněnému, nikoli proti exekutorovi.
Odpovězeno: 15. dubna 2015, 13:09 hod.

|