Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150310
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Výpověď z nájmu a výpovědní lhůta
Text dotazu: Chtěla bych se zeptat na svou situaci ohledně výpovědi z nájmu. Bydlím v bytě, majitelem je město. Potřebovala bych se přestěhovat do jiného bytu. Výpovědní dobu mám dva měsíce, ale já bych potřebovala bydlet v novém už dříve. Chápu, že výpovědní dobu mi asi nezkrátí, navíc i vzhledem k tomu, že v bytě jsme dva, vedení jako spolubydlící a ten si bude muset najít nového spolubydlícího nebo také nové bydlení. Nicméně já bych potřebovala být přestěhovaná už během února nebo března. Ale pokud dám výpověď v lednu, začne výpovědní doba běžet až od 1. února že? Takže, šlo by to zařídit tak, že bych zaplatila nájem do konce března a zároveň už z bytu byla vystěhovaná dřív, během února nebo března?
Vloženo: 15. dubna 2015, 13:15 hod.
Odpověď na dotaz: Výpověď z nájmu bytu musí být písemná a musí být doručena druhé straně. Výpovědní doba pak běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Po celou výpovědní dobu je nájemce povinen hradit nájemné i zálohy za služby spojené s užíváním bytu, neboť nájem zaniká až uplynutím výpovědní doby. Pokud máte možnost a chcete předat byt pronajímateli dříve a současně již nadále nechcete hradit platby za byt, můžete tak učinit pouze se souhlasem a na základě dohody s pronajímatelem. Doporučuji Vám v tomto směru uzavřít dohodu v písemné formě, aby bylo zřejmé kdy skutečně nájem skončí, který den bude byt předán a do kdy a v jaké výši budete hradit nájemné a zálohy za služby.
Odpovězeno: 19. dubna 2015, 11:16 hod.

|