Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150311
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Zrušení dražby na byt
Text dotazu: Dobrý den, měla bych na Vás otázku, zdali je exekutor oprávněn přistoupit k dražbě, když nebyl porušen splátkový kalendář? Nedopatřením se stala chyba v jednom číslíčku ve variabilním symbolu ( místo 5 - 6 ), kde po nápravě bylo vše oznámeno, doloženo výpisy z banky ( s trvalým příkazem ) a platby byly identifikovány ( doloženo emailovou korespondencí s exekutorem ). Ve splátkovém kalendáři byla podmínka pouze na správný účet, napsáno Exekuce + Jméno a ani jedinkrát nezapomenout zaplatit. Tyto podmínky nebyly nikdy porušeny. Bohužel exekutor na moje výzvy reaguje tím, že splátky jsou dost nízké ( 500Kč měsíčně ) a dlužná částka dost vysoká ( 90000Kč ), což je pravda ( bohužel nemám patřičný obnos a ani nemám možnost ho sehnat ), ale jednou se domluvil splátkový kalendář za určitých podmínek, tak by měl platit. Chce po mně zaplatit polovinu dlužné částky, aby odročil dražbu na půl roku nebo zaplatit celou dlužnou částku, aby jí zrušil. Dražba se objevuje na internetu a i po urgencích exekutorovi, nechce dražbu stáhnout. Má na to exekutor ze zákona právo?
Vloženo: 15. dubna 2015, 13:17 hod.
Odpověď na dotaz: V právu platí obecná zásada, že dohody by se měly dodržovat a dle našeho názoru se toto pravidlo vztahuje i na exekuční řízení. Pravdou sice je, že exekutor má ze zákona povinnost postupovat v exekuci rychle a účelně, přičemž cílem exekuce je vymožení dluhu oprávněného. Exekutor je dále povinen zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména k nepoměru výše dluhů a ceny předmětu, z něhož má být splnění dluhů dosaženo. Exekutor proto není povinen vyhovět dlužníkovi v jeho žádosti o umožnění splátkového kalendáře či posečkání s provedením exekuce jím zvoleným způsobem (např. prodejem nemovitosti). Jestliže však s vámi uzavřel exekutor písemnou dohodu o zaplacení dluhu ve splátkách, dle našeho názoru měl by toto ujednání dodržet, navíc za situace, kdy vy jste splátkový kalendář neporušila.
Jelikož, jak uvádíte, exekutor vydal exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí, podejte návrh na zrušení tohoto exekučního příkazu. Do návrhu uveďte, že máte s exekutorem uzavřenu dohodu o splátkách dluhu, její kopii přiložte k návrhu a doložte také, že jste splátkový kalendář dodržela. Není nám známo, o jakou nemovitost se jedná, nicméně předpokládáme, že její hodnota dalece převyšuje celkovou výši dluhu (uvádíte 90.000 Kč). Pokud tomu tak je, pak máte možnost také namítat, že prodej nemovitosti je ve vašem případě nevhodný způsob provedení exekuce, neboť hodnota nemovitosti vysoce přesahuje výši dluhu, kterou navíc pravidelně dle dohody splácíte. Jestliže však exekutor nemůže zvolit žádný jiný způsob provedení exekuce, pak soud na námitku nevhodnosti prodeje z důvodu nepoměru ceny předmětu prodeje a výše dluhu nemusí brát zřetel.
Odpovězeno: 19. dubna 2015, 11:17 hod.

|