Internetová poradna » Rozvod manželství, Exekuce, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150316
Sekce dotazů: Rozvod manželství, Exekuce, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): nedala jsem vklad na katastr a exekuce
Text dotazu: Můj bývalý manžel dluží peníze a kvůli něj mi pozastavily práva na byt,který mám ve výlučném vlastnictví. Bývalý je u mě pořád trvale hlášen,ale pouze kvůli pošty. Všechny ověřené listiny mám,ale bohužel změnu v katastru jsem nějak zapoměla nahlásit a teď nevím jak se mám bránit. Rozvedeni jsme dva roky.
Vloženo: 16. dubna 2015, 13:46 hod.
Odpověď na dotaz: Nyní listiny na katastr dát nemůžete, protože nesmíte nakládat se svým majetkem (předpokládám, že exekuce je vedena i na vás) a katastrální úřad by váš případný návrh na vklad zamítl. Protože nejste zapsána v katastru nemovitostí nejste ze zákona majitelkou, stáváte se majitelkou po zapsání v katastru nemovitostí a nabyti právní moci. Musíte podat vylučovací žalobu (žalovaný je oprávněný – ne exekutor a místně příslušný soud je soud oprávněného). Budete muset doložit soudu rozsudek o rozvodu, ve kterém musí být jasně definováno rozdělení majetku. Ale domnívám se, že máte malou šanci, protože vaší liknavostí jste se fakticky výlučnou vlastnictví zřejmě nestala. Z dotazu není jasné, kdy váš bývalý manžel „nasekal dluhy“ a za co a jak jsou vysoké. Jestliže to bylo ještě za trvání manželství, tyto dluhy patřily do SJM nyní již sice zaniklého ale tedy za určitých okolností to jsou vaše společné dluhy.
Také bych být vámi zrušil bývalému manželovi trvalý pobyt. Je možné, že exekutor bude chtít sepsat movitý majetek v místě trvalého pobytu tedy u vás. Pokuste se také spojit s exekutorem, doložte mu rozsudek o rozvodu o vašem vyrovnání, pošlete mu vaše sdělení mailem i doporučeným dopisem. Nevěřte možnosti dohody s exekutorem. Pokud má exekutor možnost zkonfiskovat hodnotný majetek, srážet ze mzdy či zabavit „naspořené stavební spoření“ nebo jiná finanční aktiva dlužníka, učiní tak bez rozmyslu a v nejrychlejší možné době. Práce exekutora není pomáhat lidem, ale vykonávat soudní platební příkazy a likvidovat dluhy co nejrychleji a nejefektivněji.
www.pravnidotazy.eu
Odpovězeno: 19. dubna 2015, 11:29 hod.

|