Internetová poradna » Rozvod manželství

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150323
Sekce dotazů: Rozvod manželství
Předmět dotazu (nadpis): Bydlení po rozvodu
Text dotazu: Bydlení po rozvodu
Nový občanský zákoník prý nově upravuje i bydlení manželů po rozvodu, jak?
Vloženo: 18. dubna 2015, 13:32 hod.
Odpověď na dotaz: Bydlení manželů po rozvodu manželství znamená, že jeden z manželů nesmí rodině bez souhlasu druhého prodat střechu nad hlavou a to ani v případě, že patří nemovitost pouze jemu. Prodat nemovitost může pouze v případě, že zajistí druhému manželu jiné bydlení obdobné kvality. Manžela zkrátka nesmíte vystěhovat. Po rozvodu si žádný z bývalých manželů nebude smět odnést pračku ani postel, vystěhovat nesmí rodinu s dětmi z bytu, který vlastní. Vlastnické právo je omezeno zájmem rodiny a dětí. V případě, že muž odejde od ženy a nezletilých dětí, tak jestliže nemají náhradní bydlení, musí je nechat ve své nemovitosti. Rodina tam zůstává, ale za obvyklé nájemné. Stejně tak pokud mají manželé společné nájemní právo k bytu, v němž se svými dětmi bydlí, nemůže se manžel rozhodnout bez písemného souhlasu manželky nájem ukončit. Pokud by tak učinil, může se manželka dovolat neplatnosti takového jednání. Tuto úpravu nalezneme v § 747 a následujícího, rovněž § 767 NOZ.
Odpovězeno: 24. dubna 2015, 12:58 hod.

|