Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150324
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Podílení se na revitalizaci domu
Text dotazu: Podílení se na revitalizaci domu
Jsem osobou invalidní – ZTP. Z důvodu dostupnosti k lékaři jsme majiteli garáže v panelovém domě - (i když v něm nebydlíme a nemáme koupený byt). Dům je ve společenství vlastníků jednotek (SVJ) v domě je 25 bytů, jejichž majitelé užívají chodbu, balkony, sklepní prostory, sušárnu, kočárkárnu a další místnosti . Z přední části domu jsou 4 garáže, které jsou samostatně přístupné z venku a jen vraty. Majitelé bytů po nás, kdo jsme vlastníci garáží v domě chtějí, abychom jsme se jim podíleli na zateplení a revitalizaci domu a k tomu si máme zaplatit celou částku nákladů na nová vrata v hotovosti.
Prosím, jak se můžu bránit, a jestli mají právo používat peníze, které platíme do fondu oprav – na společné bytové náklady tj.Tv antény, na malování chodeb, zazdění a výměna oken v chodbách, na vstupní dveře do domu. Do domu, ale nemáme přístup. Ještě se chci zeptat jakou částkou by jsme měli přispívat do fondu oprav z garáže v poměru k bytu (5 let platíme poměr 2/3 k m2 z bytu).
Vloženo: 19. dubna 2015, 11:32 hod.
Odpověď na dotaz:
Pokud jste skutečně vlastník jednotky - garáže, pak jste povinna přispívat na správu domu a pozemku. Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. (§ 1180 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Doporučuji vám, abyste nahlédla do prohlášení vlastníka, zde byste měla najít odpovědi na vaše otázky. Garážová vrata v tomto případě (garáže tvoří technické podlaží domu) tvoří plášť domu, tyto garáže by správně měli tvořit společné prostory, proto vrata garáží by se měli uhradit z fondu oprav, do kterého rovněž přispíváte.
Odpovězeno: 25. dubna 2015, 17:47 hod.

|