Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150326
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): rozdělení majetku po rozvodu
Text dotazu: Jak se dělí majetek po rozvodu který byl před uzavřením manželství výlučně jednoho z manželů .Při uzavíraní manželství nebyla uzavřena předmanželská smlouva. Manželství trvá 9 roků.
Vloženo: 20. dubna 2015, 14:07 hod.
Odpověď na dotaz: Po zániku manželství se dělí majetek ve společném jmění manželů, což je zjednodušeně řečeno majetek nabytý za trvání manželství (existují výjimky). Majetek z doby před manželstvím se uzavřením manželství nestává součástí společného jmění manželů (pokud o ně není zvlášť rozšířeno), za trvání manželství i po zániku manželství je stále předmětem osobního a nikoliv společného vlastnictví a tudíž není co vypořádávat.
V souvislosti s osobním majetkem se vypořádávají maximálně tzv. zápočty - pokud je majetek z osobního vynaložen na společný či naopak, může být součástí vypořádání společného jmění manželů vypořádání hodnoty těchto zápočtů. Např. pokud ze společných prostředků manželů je uhrazena rekonstrukce nemovitosti, která je v osobním majetku pouze jednoho z nich.
Odpovězeno: 27. dubna 2015, 12:15 hod.

|